FANDOM


Sedmý Doktor
Sedmý Doktor
Základní informace
První působení

Čas a Rani

Herec

Sylvestr McCoy

Společníci

Ace, Mel, Benny, Hex, Chris, Roz, Wolsey, Frobisher, Olla

Chronologie
Předchůdce

Šestý Doktor

Následovník

Osmý Doktor

Série

24. série (1987)
25. série (1988)
26. série (1989)

Sedmý Doktor - TV Movie

Sedmý Doktor, těsně před (smrtelným) postřelením v San Francisku, 1999. (TV: Nepřítel uvnitř)

Sedmý Doktor začínal původně s povahou milého a excentrického šaška, postupně se však jeho persona vyvinula v geniálního a vychytralého Machiavellianského manipulátora děsivé úrovně.

Na svých cestách často zažíval nejen dobrodružství, ale také záměrně uváděl do pohybu své komplexní plány na vypořádání se s jeho nepřáteli. (TV: Vzpomínání Daleků, aj.)

Společnicí, která na něj měla největší vliv, byla Ace, okouzlující drsňačka ze střední třídy koncem 80. let 20. století, která se propadla časovou bouří na Ledový svět. (TV: Dračí oheň) Její pozdější osud je nejasný. Mohla se po testování Doktorem stát Paní času. (TV: Ice Time) Jiná časová linie hovoří o jejím zavraždění organizací Threshold. (KOMIKS: Ground Zero)

Jeho další výraznou společnicí byla Bernice Summerfieldová, vesmírná archeoložka. (PRÓZA: Love and War) Její vztah se sedmým Doktorem byl podobný tomu, jaký s ním měla Ace, a přesto radikálně odlišný. Benny si totiž "vydupala", že s ní Doktor nesmí manipulovat, protože to občas dělal u Ace.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.