Termín inkarnace bylo označení pro těla/já/životy Pánů času. Někdy byl tento termín zaměňován s „regenerací“ (TVSprávce TrakenuExtremis), ale ve skutečnosti šlo o výsledek tohoto procesu, při kterém Páni času regenerovali z jedné inkarnace do druhé.

Až na některé výjimky Páni času měli pouze třináct inkarnací. (TV: Smrtící zabiják) Mezi tyto výjimky patřil Vládce (TVUtopieAUDIOEyes of the Master) a Doktor (TVDoktorův čas), kterým byly uděleny nové regenerační cykly, čímž překročili zmíněný limit.

Vládcovy inkarnace

Pán času jménem Handrel tvrdil, že jedna inkarnace Pána času může žít kolem deseti tisíc let. (PRÓZAThe Time Lord's Story)

Kontaktem mezi různými inkarnacemi samého Pána času byl porušen První zákon času. (TV: Tři Doktoři)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.