FANDOM


The second doctor - patrick troughton
Druhý Doktor
Základní informace
První působení

Desátá planeta

Herec

Patrick Troughton

Působení

Seznam působení

Společníci

Polly Wrightová
Ben Jackson
Jamie McCrimmon
Victoria Waterfieldová
Zoe Heriotová

Chronologie
Předchůdce

První Doktor

Následovník

Třetí Doktor

Série

4. série (1966–67)
5. série (1967–68)
6. série (1968–69)

Zatím co vystupování prvního Doktora lze často považovat za důstojné, druhý Doktor byl naprostým opakem takovéto uhlazenosti. Mnohem více výstřední, se svým motýlkem ledabyle nakřivo, s ošuntělým oblečením a hrou na flétničku. Také byl oproti své první inkarnaci mnohem méně organizovaný a méně nepřístupný. Kromě své přívětivosti a komediálnosti měl však i svou temnou stránku, kterou vždy skrýval, aby mohl neočekávaně dotáhnout své plány do jejich zdárného konce.

Druhý Doktor - Dva Doktoři

Druhý Doktor jako neoficiální agent NIA. (TV: Dva Doktoři)

Mezi jeho nepřátele, které potkal na svých cestách časoprostorem, mimo Daleků a Kyberlidí, patřili také Ledoví Válečníci, Velká Inteligence, nebo Pán války a Vojevůdce. Dále ovšem byli cesty, na kterých potkal třeba i Mnicha nebo Vládce.

Od své první inkarnace dostal přezdívku "klaun", (TV: Tři Doktoři) zatím co šestý Doktor ho označil za "předpotopního suchara", když byl zajat Sontarany. (TV: Dva Doktoři) Třetí Doktor ho označil za "strašáka", (TV: Tři Doktoři) pátý za "vagabunda". (PRÓZA: Five Cards Draw)

Jeho ostatním inkarnacím ovšem unikal význam jeho vzhledu. Oním významem bylo zmást jeho protivníky tak, aby ho podceňovali, což se mu dařilo s vysokou efektivitou.

Měl ve zvyku utíkat před nebezpečím, když byl nedostatečně připraven, často s pokynem pro své společníky: "Až řeknu utíkej, utíkej!". (TV: Energie Daleků, aj.) Mezi jeho další časté fráze a zvolání patřilo například "Můj ty světe!", "Panečku!" nebo "Ježíšku na křížku!".