FANDOM


Doktorův věk je velice matoucí záležitost. V mnoha případech, když se Doktor zmíní o tom, kolik let mu je, protiřečí si.

Když čtvrtému Doktorovi bylo 759, (TV: Operace: Ribos) Romana poznamenala, že Doktor cestuje v TARDIS 523 let, což by znamenalo, že mu bylo kolem 236 let, když si TARDIS "půjčil". (TV: Pirátská planeta) Toto tvrzení bylo přibližně potvrzeno samotnou TARDIS v lidské podobě, která se zmínila, že s Doktorem cestuje 700 let. Doktor tou dobou tvrdil, že je mu 909, tudíž by jeho věk při krádeži TARDIS byl zhruba přes 200 let. (TV: Nemožný Astronaut, Doktorova žena)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.