FANDOM


RealWorld

Doctor Who Universe (někdy také Whoniverse nebo DWU) je souhrný pojem pro fiktivní vesmír, do kterého je zasazen seriál Doctor Who, včetně jeho spin-offů a všech ostatních oficiálně licencovaných příběhů v jiných médiích.

Jedná se o fanouškovský pojem, který se však ustálil i v médiích a často se objevuje v oficiálních publikacích od BBC. O rozsahu DWU se vedou mezi fanoušky spory. Podobně jako u kánonu zde neexistuje oficiální vymezení toho, co je a co není kánon, takže záleží na fanouškovi, co považuje a co nepovažuje za součást Doctor Who Univerza.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.